(via yznophily)

Tuwing may sardinas na ginigisa dito. Hindi ko mapigilang maexcite kumain. Haist.

escafeism:

Hindi ako yung tipo ng babae na sobrang ganda at malakas makaakit. Hindi ako yung babaeng madaling mahalin ng mga lalaki, hindi yung nakakaagaw atensyon o yung sinusundan ng tingin. Pero ako yung babaeng kapag nagmahal, totoo. Yung kapag nagmahal ako hindi ako humihingi na kapalit galing sa taong mahal ko. Dahil kapag ako ng mahal gusto kong iparamdam sa’yo yon na hindi ka obligadong ibalik sakin na parang may utang na loob ka, gusto ko lang iparamdam sa’yo na may nagmamahal sa’yo ng totoo. Ako yung tipo ng babae na kahit na dinde-dedma mo lang, handa pa rin ako iparamdam sa’yo ng gusto kitang alagaan, na kaya kong magsakripisyo para sa’yo. Dahil ganon naman ang pag-ibig, masaya ka na masaya siya kahit na hindi ikaw yung dahilan. Ako yung tipo ng babae na patuloy lang nagmamahal dahil ikaw ay isang taong hindi mahirap mahalin, ikaw yung taong kailanman hindi matitiis ng puso ko. 

(Source: heyaikaa, via magandakaseko)

 • Afraid:

  John 14:27; 2 Timothy 1:7; Hebrews 13:6; 1 John 4:18

 • Angry:

  Matthew 5:22-24; Romans 12:10-21; Ephesians 4:26, 31-32; James 1:19-20

 • Anxious/Worried:

  Matthew 6:23-34; Philippians 4:6-7; Luke 12:22, 25, 31; 1 Peter 5:7

 • Bereaved:

  John 11:25; 14:1-3; 1 Corinthians 15:55; 2 Corinthians 5:1; Philippians 1:21; 1 Thessalonians 4:13-18; 1 Peter 1:3-4

 • Bitter/Resentful:

  Matthew 6:14-15; Romans 12:14, 17-19; Ephesians 4:31-32; Hebrews 12:14-15; 1 Peter 2:23

 • Depressed:

  Matthew 11:28-30; Romans 8:28; Philippians 4:13

 • Discouraged/Disappointed:

  Matthew 11:28-30; Romans 8:28; 2 Corinthians 4:8-9, 16-18; Galatians 6:9; Philippians 1:6; 4:6-7, 19; 1 Thessalonians 3:3; Hebrews 10:35-36; 1 Peter 1:6-9

 • Distraught/Upset:

  Luke 18:1-8; Hebrews 12:3; 13:5; 1 Peter 5:7

 • Doubting:

  Matthew 8:26; John 6:37; PHilippians 1:6; 2 Timothy 1:12; Hebrews 11:6; 12:2; James 1:6, 8; 1 John 5:13

 • Far from God:

  Luke 15:11-24; Revelation 2:4-5

 • Hopeless:

  Romans 15:13; Colossians 1:3-5, 27; 2 Thessalonians 2:16-17; Hebrews 11:1

 • Jealous/Envious:

  1 Corinthians 3:3; Galatians 5:29-21, 26; Hebrews 13:5; James 3:16; 5:9

 • Impatient:

  Romans 5:3; 8:25; 12:12; Galatians 5:19-21

 • Lonely:

  John 14:15-21; Acts 2:25-26; Hebrews 13:5-6

 • Sad:

  2 Corinthians 1:3-4; 2 Thessalonians 2:16-17; Hebrews 4:15-16

 • Sick:

  Matthew 18:19; 2 Corinthians 12:7-9; James 1:6; 5:13-16

 • Suffering:

  Mattew 5:10-12; John 15:18-20; Romans 8:35-39; 2 Corinthians 12:10; 2 Timothy 3:12; James 1:12; 1 Peter 4:12-14; Revelation 2:1-

 • Tempted:

  Matthew 4:1-4, 11; 26:41; Luke 17:1; 1 Corinthians 10:12-13; 1 Timothy 6:9; Hebrews 4:15; James 1:2-3, 12-15; 4:7

 • Troubled by wrong thoughts:

  Philippians 4:8; Colossians 3:2

 • Weak:

  Romans 5:6; 2 Corinthians 12:9-10; Ephesians 3:16; Philippians 4:13

 • Withholding forgiveness:

  Matthew 6:14-15; 18:21-22; Mark 11:25; Luke 6:37-38; 11:4; 23:34; Ephesians 4:32

Heart heart mister pogi ng buhay ko. 😍☺❤👌💑

Heart heart mister pogi ng buhay ko. 😍☺❤👌💑

quotediaryofficial:

CLICK HERE for more life, love, friendship and inspiring quotes!

quotediaryofficial:

CLICK HERE for more life, love, friendship and inspiring quotes!

(via kissakisseskissa)

Four sides of meeee ✌️💣

Four sides of meeee ✌️💣

Madusing kapag kagigising ✌️

Madusing kapag kagigising ✌️

Worship Friday is ❤

Worship Friday is ❤

By far
the finest tumblr
theme ever
created
by a crazy man
in Russia